Informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 pooz.352) o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).


Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności
w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.


Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
 
ul. Poniatwoskeigo 50

37-500 JAROSŁAW

tel.  16 - 624 03 10

tel. 16 - 624 03 04
 
faks: 16 - 624 03 19


email: jaroslaw@rz.policja.gov.pl

 

 

 

  

Metryczka

Data publikacji 05.01.2012
Data modyfikacji 16.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom.Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
do góry