Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz przepisy Instrukcji kancelaryjnej – załącznika nr 1 do Decyzji nr 183/16 Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu z dnia 5 grudnia 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metryczka

Data publikacji 28.08.2012
Data modyfikacji 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
komisarz Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry