Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

Informacje dla skarżącego

 

Art. 225 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego:

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.”

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski "Kodeks postępowania administracyjnego". Komentarz wyd. C.H. BECK Warszawa 2004, s. 813

 

Metryczka

Data publikacji 11.04.2018
Data modyfikacji 05.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry