Skargi i wnioski

Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2023 r., poz. 775)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46)

Metryczka

Data publikacji 29.10.2019
Data modyfikacji 05.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry