Stanowienie aktów prawnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Zespół Bezpieczeństwa Informacji Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu gromadzi i udostepnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu zbiory aktów prawnych:

- Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,
- Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- Komendanta Głównego Policji,
- Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji,
- pozarestortowe.


Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu wydaje następujące akty prawne: 
        
1)  decyzje,
2)  regulaminy,
3)  rozkazy
oraz zawiera porozumienia.


Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)


Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).
 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2012
Data modyfikacji 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry