Status prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Podstawy prawne działania KPP w Jarosławiu
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.11.287.1687 z późn.zm.) Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu wykonuje na obszarze powiatu jarosławskiego zadania Policji w sprawach ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.


Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu jest obiekt Komendy Powiatowej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 50.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnia 08 października 2019 r.

4) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnia 02 marca 2022 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji   w Jarosławiu

5) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnia 07 lutego 2023 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji   w Jarosławiu

6) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu z dnia 03 kwietnia 2024 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji   w Jarosławiu

Metryczka

Data publikacji 24.06.2009
Data modyfikacji 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Długosz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry