Struktura organizacyjna KPP - Struktura organizacyjna - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP

Struktura organizacyjna KPP

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 
W skład Komendy Powiatowej  Policji w Jarosławiu wchodzą:

1) kierownictwo:

a)  Komendant Powiatowy Policji,
b)  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę kryminalną,
c)  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, nadzorujący służbę prewencyjną,

 
2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a)   Wydział Kryminalny,

-  Referat Operacyjno-Rozpoznawczy
-  Zespół Techniki Kryminalistycznej
-  Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
-  Zespół  Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
-  Zespół Przestępczości Nieletnich
-  Zespół do walki z Przestępczością przeciwko mieniu
-  Zespół do walki z Przestępczością narkotykową

b)   Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

 - Zespół do Walki z Korupcją
 
3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

Wydział Prewencji,

-  Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
-  Zespół Wykroczeń
-  Zespół Dyżurnych
-  Zespół Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego
-  Rewir Dzielnicowych

 
Wydział Patrolowo-Interwencyjny 

 -   Zespół Interwencyjny
 -   Zespół Ochronny

Wydział Ruchu Drogowego

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych;


Posterunek Policji w Wiązownicy

a) Zespół Kryminalny
b) Zespół Prewencji
 

4) komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

-  Zespół Kadr i Szkolenia;
-  Zespół Finansów i Zaopatrzenia;
-  Zespół Łączności i Informatyki;
-  Zespół Obsługi Kancelaryjnej;


Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

Zespół Bezpieczeństwa Informacji;

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków;


Jednostki podległe:

1.   Komisariat Policji w Pruchniku

     a) Zespół Kryminalny
     b) Ogniwo Prewencji
     c) Zespół Patrolowo-Interwencyjny
     d) Zespół Dzielnicowych
     e) Zespół Dzielnicowych w Roźwienicy

2.  Komisariat Policji w Radymnie

     a) Kierownictwo
     b) Zespół Kryminalny
     c) Ogniwo Prewencji:
     - Zespół Patrolowo-Interwencyjny
     - Zespół Dzielnicowych
     - Zespół Dzielnicowych w Laszkach


 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2009
Data modyfikacji 17.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Anna Długosz
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz KPP Jarosław
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry